New: Save your favorite arias, videos and singers!
Tell me more - Check it later - Not interested
Libretto list

Bluebeards Castle Libretto


A kékszakállú herceg vára
Bluebeard's Castle
Il castello del Duca Barbablù
Libretto di Béla Balázs, da Barbe-Bleue di Charles Perrault e dal dramma di Maurice Maeterlinck Ariane et Barbe-Bleue
Musica di Bela Bartok

Personaggi:
KÉKSZAKÁLLÚ
JUDITH


REGÖS PROLÖGUSA
Haj regö rejtem
hová, hová rejtsem...
Hol, volt, hol nem:
kint-e vagy bent?
Régi rege, haj mit jelent,
Urak, asszonyságok?
Im szólal az ének.
Ti néztek, én nézlek.
Szemünk,
pillás függönye fent:
Hol a szinpad:
kint-e vagy bent,
Urak, asszonyságok?
Keserves és boldog
nevezetes dolgok,
az világ kint haddal tele,
de nem abba halunk bele,
urak, asszonyságok.
Nézzük egymást, nezzük,
regénket regéljük.
Ki tudhatja honnan hozzuk?
Hallgatjuk
és esodálkozunk,
urak, asszonyságok.
Zene szól, a láng ég.
Kezdödjön a játék.
Szemem pillás függönye fent.
Tapsoljatok majd, ha lement,
urak, asszonyságok.
Régi vár, régi már
az mese ki róla jár.
Tik is hallgassátok.

KÉKSZAKÁLLÚ
Megérkeztünk.
Íme lássad:
Ez a Kékszakállú vára.
Nem tündököl,
mint atyádé.
Judit, jösz-e még utánam?

JUDIT
Megyek, megyek
Kékszakállú.

KÉKSZAKÁLLÚ
Nem hallod a vészharangot?
Anyád gyászba öltözködött,
atyád éles
kardot szijjaz,
testvérbátyád
lovat nyergel.
Judit, jössz-e még utánam?

JUDIT
Megyek, megyek
Kékszakállú.

KÉKSZAKÁLLÚ
Megállsz Judit?
Mennél vissza?

JUDIT
Nem. A szoknyám akadt
esak fel,
felakadt szép selyem szoknyám.

KÉKSZAKÁLLÚ
Nyitva
van még fent
az ajtó.

JUDIT
Kékszakállú!
Elhagytam az apám, anyám,
elhagytam szép testvérbátyám,
elhagytam a völegényem,
hogy váradba eljöhessek
Kékszakállú!
Ha kiüznél,
küszöbödné1 megállanék,
küszöbödre lefeküdnék.

KÉKSZAKÁLLÚ
Most csukódjon
be az ajtó.

JUDIT
Ez a Kékszakállú vára!
Nincsen ablak?
Nincsen erkély?

KÉKSZAKÁLLÚ
Nincsen.

JUDIT
Hiába is süt kint a nap?

KÉKSZAKÁLLÚ
Hiába.

JUDIT
Hideg marad?
Sötét marad?

KÉKSZAKÁLLÚ
Hideg Sötét.

JUDIT
Ki ezt látná, jaj, nem szólna.
Suttogó, hir elhalkulna.

KÉKSZAKÁLLÚ
Hirt hallottál?

JUDIT
Milyen sötét a te várad!
Vizes a fal!
Kékszakállú!
Milyen viz hull a kezemre?
Sir a várad!
Sir a várad!

KÉKSZAKÁLLÚ
Ugye, Judit,
jobb volna most
Völegényed kastélyában:
Fehér falon fut a rózsa,
cseréptetön táncol a nap.

JUDIT
Ne bánts ne bánts Kékszakállú!
Nem kell rózsa, nem kell napfény!
Nem kell rózsa, nem kell napfény!
Nem kell... Nem kell...
Nem kell...
Milyen sötét a te várad!
Milyen sötét a te várad!
Milyen sötét...
Szegény,
szegény Kékszakállú!

KÉKSZAKÁLLÚ
Miért jöttél hozzám,
Judit?

JUDIT
Nedves falát felszáritom,
ajakammal száritom fél!
Hideg kövét melegitem,
a testemmel melegítem.
Ugye szabad,
ugye szabad,
Kékszakállú!
Nem lesz sötét a te várad,
megnyitjuk a falat ketten,
szél bejárjon, nap besüssön,
nap besüssön.
Tündököljon a te várad!

KÉKSZAKÁLLÚ
Nem tündököl az én váram.

JUDIT
Gyere vezess Kékszakállú,
mindenhová vezess engem.
Nagy csukott ajtókat látok,
hét fekete csukott ajtót!
Miért vannak az ajtók csukva?

KÉKSZAKÁLLÚ
Hogy ne lásson bele senki.

JUDIT
Nyisd ki, nyisd ki!
Nekem nyisd ki!
Minden ajtó legyen nyitva!
Szél bejárjon, nap besüssön!

KÉKSZAKÁLLÚ
Emlékezz rá, milyen hir jár.

JUDIT
A te várad derüljön fel,
A te várad derüljön fel!
Szegény, sötét, hideg várad!
Nyisd ki! Nyisd ki! Nyisd ki!
Jaj!
Jaj! Mi volt ez?
Mi sóhajtott?
Ki sóhajtott?
Kékszakállú!
A te várad! A te várad!
A te várad!

KÉKSZAKÁLLÚ
Félsz-e?

JUDIT
Oh, a várad
felsóhajtott!

KÉKSZAKÁLLÚ
Félsz?

JUDIT
Oh, a várad felsóhajtott!
Gyere nyissuk,
velem gyere.
Én akarom kinyitni, én!
Szëpen, halkan fogom nyitni,
Halkan, puhán, halkan!
Kékszakállú,
add a kulcsot,
Add a kulcsot, mert szeretlek!

KÉKSZAKÁLLÚ
Áldott a te kezed,
Judit.

JUDIT
Köszönöm, köszönöm!
É akarom kinyitni, én.
Hallod? Hallod?
Jaj!

KÉKSZAKÁLLÚ
Mit látsz? Mit látsz?

JUDIT
Láncok, kések, szöges karók,
izzó nyársak...

KÉKSZAKÁLLÚ
Ez a kinzókamra, ,Judit.

JUDIT
Szörnyü a te kinzókamrád,
Kékszakállú!
Szörnyü, szörnyü!

KÉKSZAKÁLLÚ
Félsz-e?

JUDIT
A te várad fala véres!
A te várad vérzik!
Véres...
vérzik.

KÉKSZAKÁLLÚ
Félsz-e?

JUDIT
Nem! Nem félek.
Nézd, derül már.
Ugye derül? Nézd ezt a fényt.
Látod?
Szép fénypatak.

KÉKSZAKÁLLÚ
Piros patak,
véres patak!

JUDIT
Nézd csak,
nézd csak!
Hogy dereng már!
Nézd csak, nézd csak!
Minden ajtók ki kell nyitni!
Szél bejárjon, nap besüssön,
Minden ajtók ki kell nyitni!

KÉKSZAKÁLLÚ
Nem tudod mi
van mögöttük.

JUDIT
Add ide a többi kulcsot!
Add ide a többi kulcsot!
Minden ajtót
ki kell nyitni!
Minden ajtót

KÉKSZAKÁLLÚ
Judit, Judit mért akarod?

JUDIT
Mert szeretlek!

KÉKSZAKÁLLÚ
Váram sötét töve reszket,
nyithatsz, csukhatsz minden ajtót.
Vigyázz,
vigyázz a váramra,
Vigyázz, vigyázz miránk, Judit!

JUDIT
Szépen, halkan fogom nyitni.
Szépen, halkan.

KÉKSZAKÁLLÚ
Mit látsz?

JUDIT
Száz kegyetlen szörnyü fegyver,
sok rettentö hadi szerszám.

KÉKSZAKÁLLÚ
Ez a fegyveresház, Judit.

JUDIT
Milyen nagyon erös vagy te,
milyen nagy kegyetlen vagy te!

KÉKSZAKÁLLÚ
Félsz-e?

JUDIT
Vér szárad a fegyvereken,
véres a sok hadi szerszám

KÉKSZAKÁLLÚ
Félsz-e?

JUDIT
Add ide a
többi kulcsot!

KÉKSZAKÁLLÚ
Judit, Judit!

JUDIT
Itt a másik patak,
Szép fénypatak.
Látod? Látod?
Add ide a többi kulcsot!

KÉKSZAKÁLLÚ
Vigyázz, vigyázz miránk, Judit!

JUDIT
Add ide a
többi kulcsot!

KÉKSZAKÁLLÚ
Nem tudod,
mi rejt az ajtó.

JUDIT
Idejöttem, mert szeretlek.
Itt vagyok, a tied vagyok.
Most már vezess mindenhová,
most már nyiss ki minden ajtót!

KÉKSZAKÁLLÚ
Váram sötét töve reszket,
bús sziklából gyönyör borzong.
Judit, Judit!
Hüs és édes,
nyitott sebböl vér ha ömlik.

JUDIT
Idejöttem mert szeretlek,
most már nyiss ki minden ajtót!

KÉKSZAKÁLLÚ
Adok neked három kulcsot.
Látni fogsz, de sohse kérdezz.
Akármit látsz,
sohse kérdezz !

JUDIT
Add ide a három kulcsot!

KÉKSZAKÁLLÚ
Mért álltál meg?
Mért nem nyitod?

JUDIT
Kezem a zárt nem találja.

KÉKSZAKÁLLÚ
Judit, ne félj, most már mindegy.

JUDIT
Oh, be sok kincs!
Oh, be sok kincs!
Aranypénz és drága gyémánt,
bélagyönggyel fényes ékszer,
koronák és dús palástok!

KÉKSZAKÁLLÚ
Ez a váram kincsesháza.

JUDIT
Mily gazdag vagy Kékszakállú

KÉKSZAKÁLLÚ
Tiéd most már mind ez a kincs,
tiéd arany, gyöngy és gyémánt.

JUDIT
Vérfolt van az ékszereken!
Legszebbik koronád véres!

KÉKSZAKÁLLÚ
Nyisd ki a negyedik ajtót.
Legyen napfény, nyissad, nyissad.

JUDIT
Oh! Virágok!
Oh! Illatos kert!
Kemény sziklák alatt rejtve.

KÉKSZAKÁLLÚ
Ez a váram rejtett kertje.

JUDIT
Oh! Virágok!
Embernyi nagy liljomok,
Hüs-fehér patyolat rózsák,
piros szekfük szórják a fényt.
Sose láttam ilyen kertet.

KÉKSZAKÁLLÚ
Minden virág neked bókol,
minden virág neked bókol,
te fakasztod, te hervasztod,
szebben újra te sarjasztod.

JUDIT
Fehér rózsád töve véres,
virágaid földje véres!

KÉKSZAKÁLLÚ
Szemed nyitja kelyheiket,
s neked csengetyüznek reggel.

JUDIT
Ki öntözte kerted földjét?

KÉKSZAKÁLLÚ
Judit, szeress,
sohse kérdezz.
Nézd hogy derül már a váram.
Nyisd ki az ötödik ajtót!

JUDIT
Ah!

KÉKSZAKÁLLÚ
Lásd ez az én birodalmam,
messze nérö szép könyöklöm.
Ugye, hogy szép nagy,
nagy ország?

JUDIT
Szép és nagy a te országod.

KÉKSZAKÁLLÚ
Selyemrétek,
bársonyerdök,
hosszú ezüst folyók folynak,
és kék hegyek nagy messze.

JUDIT
Szép és nagy a te országod.

KÉKSZAKÁLLÚ
Most már Judit mind a tied.
Itt lakik a hajnal,
alkony,
itt lakik nap,
hold és csillag,
s leszen neked játszótársad.

JUDIT
Véres árnyat vet a felhö!
Milyen felhök szállnak ottan?

KÉKSZAKÁLLÚ
Nézd, tündököl az én váram,
áldott kezed ezt, müvelte,
áldott a te kezed, áldott
gyere, gyere tedd szivemre

JUDIT
De két ajtó csukva van még.

KÉKSZAKÁLLÚ
Legyen csukva a két ajtó.
Téljen dallal az én váram.
Gyere, gyere,
csókra várlak!

JUDIT
Nyissad ki még
a két ajtót.

KÉKSZAKÁLLÚ
Judit, Judit, csókra várlak.
Gyere, várlak. Judit várlak!

JUDIT
Nyissad ki még a két ajtót.

KÉKSZAKÁLLÚ
Azt akartad,
felderüljön;
nézd,
tündököl már a váram.

JUDIT
Nem akarom, hogy elöttem
csukott ajtóid legyenek!

KÉKSZAKÁLLÚ
Vigyázz,
vigyázz a váramra,
vigyázz,
nem lesz fényesebb már

JUDIT
Életemet, halálomat,
Kékszakállú!

KÉKSZAKÁLLÚ
Judit, Judit!

JUDIT
Nyissad ki még a két ajtót,
Kékszakállú, Kékszakállú!

KÉKSZAKÁLLÚ
Mért akarod, mért akarod?
Judit! Judit!

JUDIT
Nyissad, nyissad!

KÉKSZAKÁLLÚ
Adok neked még egy kulcsot.

JUDIT
Csendes fehér tavat látok,
mozdulatlan fehér tavat.
Milyen viz ez Kékszakállú?

KÉKSZAKÁLLÚ
Könnyek, Judit, könnyek, könnyek

JUDIT
Milyen néma, mozdulatlan.

KÉKSZAKÁLLÚ
Könnyek, Judit, könnyek, könnyek

JUDIT
Sima feher,
tiszta fehér.

KÉKSZAKÁLLÚ
Könnyek, Judit, könnyek, könnyek
Gyere, Judit, gyere Judit,
csókra várlak.
Gyere várlak, Judit várlak.
Az utolsót nem nyitom ki.
Nem nyitom ki.

JUDIT
Kékszakállú... Szeress engem.
Nagyon szeretsz, Kékszakállú?

KÉKSZAKÁLLÚ
Te vagy váram fényessége,
csókolj, csókolj,
sohse kérdezz.

JUDIT
Mondd meg nekem Kékszakállú,
kit szerettél én elöttem?

KÉKSZAKÁLLÚ
Te vagy váram fényessége,
csókolj, csókolj,
sohse kérdezz.

JUDIT
Mondd meg nekem, hogy szeretted?
Szebb volt mint én?
Más volt mint én?
Mondd el nekem Kékszakállú?

KÉKSZAKÁLLÚ
Judit szeress, sohse kérdezz.

JUDIT
Mondd el nekem Kékszakállú?

KÉKSZAKÁLLÚ
Judit szeress, sohse kérdezz.

JUDIT
Nyisd ki a hetedik ajtót!
Tudom, tudom, Kékszakállú.
Mit rejt a hetedik ajtó.
Vér szárad a fegyvereken,
legszebbik koronád véres,
virágaid földje véres,
véres árnyat vet felhö!
Tudom, tudom,
Kékszakállú,
Fehér könnytó kinek könnye.
Ott van mind a régi asszony
legyilkolva, vérbefagyva.
Jaj, igaz hír;
suttogó hír.

KÉKSZAKÁLLÚ
Judit!

JUDIT
Igaz, igaz!
Most én tudni akarom már.
Nyisd ki a hetedik ajtót!

KÉKSZAKÁLLÚ
Fogjad, fogjad itt a hetedik kulcs.
Nyisd ki, Judit. Lássad öket.
Ott van mind a régi asszony.
Lásd a régi asszonyokat
Lásd akiket én szerettem.

JUDIT
Élnek, élnek, itten élnek!

KÉKSZAKÁLLÚ
Szépek, szépek, százszor szépek.
Mindig voltak, mindig élnek.
Sok kincsemet ök gyüjtötték,
Virágaim ök öntözték,
birodalmam nóvesztették,
övék minden, minden, minden.

JUDIT
Milyen szépek,
milyen dúsak,
én, jaj, koldus, kopott vagyok.

KÉKSZAKÁLLÚ
Hajnalban az elsöt leltem,
piros szagos szép hajnalban.
Övé most már minden hajnal,
övé piros, hüs palástja,
övé ezüst koronája,
övé most már minden hajnal,

JUDIT
Jaj; szebb nálam, dúsahh nálam.

KÉKSZAKÁLLÚ
Másodikat délben leltem,
néma égö arany délben.
Minden dél az övé most már,
övé nehéz tüzpalástja,
övé arany koronája,
minden dél az övé most már.

JUDIT
Jaj; szebb nálam, dúsahh nálam.

KÉKSZAKÁLLÚ
Harmadikat este leltem,
békés bágyadt barna este.
Övé most már minden este,
övé barna búpalástja,
övé most már minden este.

JUDIT
Jaj; szebb nálam,
dúsahh nálam.

KÉKSZAKÁLLÚ
Negyediket éjjel leltem.

JUDIT
Kékszakállú, megállj, megállj!

KÉKSZAKÁLLÚ
Csillagos,
fekete éjjel.

JUDIT
Hallgass, hallgass, itt vagyok még!

KÉKSZAKÁLLÚ
Fehér arcod süttött fénnyel
barna hajad felhöt hajtott,
tied lesz már minden éjjel.
Tied csillagos palástja.

JUDIT
Kékszakállú nem kell, nem kell!

KÉKSZAKÁLLÚ
Tied gyémánt koronája.

JUDIT
Jaj, jaj Kékszakállú,
vedd le.

KÉKSZAKÁLLÚ
Tied a legdrágább kincsem.

JUDIT
Jaj, jaj Kékszakállú,
vedd le.

KÉKSZAKÁLLÚ
Szép vagy, szép vagy,
százszor szép vagy,
te voltál a legszebb asszony,
a legszebb asszony!
Es mindég is éjjel lesz már...
éjjel... éjjel...The End