New: Save your favorite arias, videos and singers!
Tell me more - Check it later - Not interested

Lucrezia Borgia from Lucrezia Borgia

Role details:

Composer:

Gaetano Donizetti

Opera:

Lucrezia Borgia

Role Name:

Lucrezia Borgia

Other names:

Not entered yet.

Explanation:

Not entered yet.

Voice:

Soprano

Fach:

Not entered yet.

Scenes with Lucrezia Borgia in Lucrezia Borgia

1Maffio Orsini signora son io cui svenaste Popularity:

Opera: Lucrezia BorgiaComposer: DonizettiAct: 0

Type: ensembleVoice: cA SLanguage: Italian

Roles: Maffio Orsini/Lucrezia Borgia
2Come bello Popularity:

Opera: Lucrezia BorgiaComposer: DonizettiAct: 0

Type: ariaVoice: sopranoLanguage: Italian

Roles: Lucrezia Borgia
3Come soave quest ora di silenzio Popularity:

Opera: Lucrezia BorgiaComposer: DonizettiAct: 0

Type: ariaVoice: sopranoLanguage: Italian

Roles: Lucrezia Borgia
4Ama tua madre e tenero Popularity:

Opera: Lucrezia BorgiaComposer: DonizettiAct: 0

Type: duetVoice: S TLanguage: Italian

Roles: Lucrezia Borgia/Gennaro
5Era desso il figlio mio Popularity:

Opera: Lucrezia BorgiaComposer: DonizettiAct: 2

Type: ariaVoice: sopranoLanguage: Italian

Roles: Lucrezia Borgia
6M'odi ah! modi Popularity:

Opera: Lucrezia BorgiaComposer: DonizettiAct: 2

Type: ariaVoice: sopranoLanguage: Italian

Roles: Lucrezia Borgia
7Soli noi siamo Popularity:

Opera: Lucrezia BorgiaComposer: DonizettiAct:

Type: duetVoice: S BLanguage: Italian

Roles: Lucrezia Borgia/Alfonso D'Este