Mira..Donna ah sposo mio di

Opera details:

Opera title:

Poliuto

Composer:

Gaetano Donizetti

Language:

Italian

Synopsis:

Poliuto Synopsis

Libretto:

Poliuto Libretto

Translation(s):

Not entered yet.

Recitative details:

Type:

recitative

Role(s):

Poliuto / Paolina

Voice(s):

Tenor / Soprano

Act:

1.08

Previous scene: Un turbamento arcano
Next scene: Oggetto de miei numi gentil

YouTube movie:

No youtube found that exactly matches aria, opera and composer.

Libretto/Lyrics/Text/Testo:

Not entered separately yet.

Full libretto Poliuto

English Libretto or Translation:

Not entered yet.