Perche di stolto giube

Opera details:

Opera title:

Poliuto

Composer:

Gaetano Donizetti

Language:

Italian

Synopsis:

Poliuto Synopsis

Libretto:

Poliuto Libretto

Translation(s):

Not entered yet.

Aria details:

Type:

aria

Role(s):

Not entered yet.

Voice(s):

Soprano

Act:

1.10b

Previous scene: Il proconsol s'avansa del Imperator
Next scene: Plausi all inclito Severo

YouTube movie:

No youtube found that exactly matches aria, opera and composer.

Libretto/Lyrics/Text/Testo:

Not entered separately yet.

Full libretto Poliuto

English Libretto or Translation:

Not entered yet.