Soprano Opera Arias by Thomas

Search through Soprano Opera Arias by Thomas


10 Results
Page 1 of 1
Nr.Title scenePopularityOperaComposerActTypeVoicesLang.Roles
1Connais tu le pays Popularity:

Opera: MignonComposer: ThomasAct: 1

Type: ariaVoice: mezzo or sopranoLanguage: French

Roles: Mignon
2Pale et blonde Popularity:

Opera: HamletComposer: ThomasAct: 4

Type: ariaVoice: sopranoLanguage: French

Roles: Ophélie
3Adieu dit-il ayez foi Popularity:

Opera: HamletComposer: ThomasAct: 2.01

Type: ariaVoice: sopranoLanguage: French

Roles: Ophélie
4Ai vostri giochi Popularity:

Opera: HamletComposer: ThomasAct:

Type: ariaVoice: sopranoLanguage: French

Roles:
5Elle est la pres de lui Popularity:

Opera: MignonComposer: ThomasAct: 2

Type: ariaVoice: mezzo or sopranoLanguage: French

Roles: Mignon
6Partagez vous mes fleurs Popularity:

Opera: HamletComposer: ThomasAct:

Type: ariaVoice: sopranoLanguage: French

Roles: Ophélie
7Je connais un pauvre enfant Popularity:

Opera: MignonComposer: ThomasAct:

Type: ariaVoice: mezzo or sopranoLanguage: French

Roles: Mignon
8Alerte alerte Philine Popularity:

Opera: MignonComposer: ThomasAct: 2.01

Type: ariaVoice: sopranoLanguage: French

Roles: Philine
9Ed ora a voi cantero Popularity:

Opera: HamletComposer: ThomasAct:

Type: ariaVoice: sopranoLanguage: French

Roles:
10Vi voglio offrir dein fiori Popularity:

Opera: HamletComposer: ThomasAct:

Type: ariaVoice: sopranoLanguage: French

Roles:
10 Results
Page 1 of 1