Tenor Opera Arias by Thomas

Search through Tenor Opera Arias by Thomas


6 Results
Page 1 of 1
Nr.Title scenePopularityOperaComposerActTypeVoicesLang.Roles
1Elle ne croyait pas

Opera: MignonComposer: ThomasAct:

Type: ariaVoice: tenorLanguage: French

Roles: Wilhelm
2Adieu Mignon

Opera: MignonComposer: ThomasAct: 2.01

Type: ariaVoice: tenorLanguage: French

Roles: Wilhelm
3Me voici dans son boudoir

Opera: MignonComposer: ThomasAct: 2.01

Type: ariaVoice: contralto or tenorLanguage: French

Roles: Frédéric
4Oui je veux par le monde

Opera: MignonComposer: ThomasAct: 1

Type: ariaVoice: tenorLanguage: French

Roles: Wilhelm
5Belle ayez pitie de nous

Opera: MignonComposer: ThomasAct: 2

Type: ariaVoice: tenorLanguage: French

Roles: Laerte
6Pour mon pays en serviteur fide

Opera: HamletComposer: ThomasAct: 1.01

Type: ariaVoice: tenorLanguage: French

Roles: Laërte
6 Results
Page 1 of 1