Vi voglio offrir dein fiori

Opera details:

Opera title:

Hamlet

Composer:

Ambroise Thomas

Language:

French

Synopsis:

Hamlet Synopsis

Libretto:

Hamlet Libretto

Translation(s):

English Deutsch

Aria details:

Type:

aria

Role(s):

Not entered yet.

Voice(s):

Soprano

Act:

Not entered yet.

Previous scene: Ai vostri giochi
Next scene: Pour mon pays en serviteur fide

YouTube movie:

No youtube found that exactly matches aria, opera and composer.

Libretto/Lyrics/Text/Testo:

Not entered separately yet.

Full libretto Hamlet

English Libretto or Translation:

Not entered separately yet.

Full English translation Hamlet