Opera Arias from Antigona

Search through Opera Arias from Antigona


3 Results
Page 1 of 1
Nr.Title scenePopularityOperaComposerActTypeVoicesLang.Roles
1Non piangete Popularity:

Opera: AntigonaComposer: TraetteAct:

Type: ariaVoice: sopranoLanguage: Italian

Roles: Antigona
2Finito e il mio tormento Popularity:

Opera: AntigonaComposer: TraetteAct:

Type: ariaVoice: sopranoLanguage: Italian

Roles: Antigona
3Ah! no non son gli dei Popularity:

Opera: AntigonaComposer: TraetteAct:

Type: ariaVoice: tenorLanguage: Italian

Roles: Creonte
3 Results
Page 1 of 1