Opera Arias by Tommaso Traette

Search through Opera Arias by Tommaso Traette


3 Results
Page 1 of 1
Nr.Title scenePopularityOperaComposerActTypeVoicesLang.Roles
1Non piangete

Opera: AntigonaComposer: TraetteAct:

Type: ariaVoice: sopranoLanguage: Italian

Roles: Antigona
2Ah! no non son gli dei

Opera: AntigonaComposer: TraetteAct:

Type: ariaVoice: tenorLanguage: Italian

Roles: Creonte
3Finito e il mio tormento

Opera: AntigonaComposer: TraetteAct:

Type: ariaVoice: sopranoLanguage: Italian

Roles: Antigona
3 Results
Page 1 of 1